Gemaal Tricht

Gemaal Tricht

Door de eeuwenlange geschiedenis van bemaling op deze locatie in Tricht (eerst met molens, later een stoomgemaal en nog later het elektrische gemaal) kent deze plek een rijke historie. Dit is ook nog waarneembaar in de drie oude pompgebouwen en restanten van een sluis die hier nog steeds aanwezig zijn.

In verband met verhoogde eisen komen twee oude pompgebouwen te vervallen en moet er een nieuw gemaal worden gebouwd. De oude gebouwen worden op zorgvuldige wijze in de nieuwe plannen opgenomen.

De plannen worden in samenwerking met Tauw Deventer gemaakt


opdrachtgever:Waterschap Rivierenland

Share:
terug naar overzichtspagina

andere projecten