Zorgboerderij

Zorgboerderij Lexmond

Bij de biologische melkveehouder De Jong uit Lexmond is een zorgboerderij gebouwd voor de opvang van dementerende ouderen uit de buurt.

andere projecten